Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2019, 1:a kvartalet

Publicerad: 25.3.2010

Producentprisindexet för lantbruk sjönk med 13,4 procent i januari

Producentprisindexet för lantbruk sjönk med 13,4 procent i januari år 2010 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 17,3 procent.

Prisindexet för vegetabilieproduktionen sjönk med 17,2 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen sjönk med 11,3 procent.

Förändringar i producentprisindexen för landbruk på månads- och årsnivå i januari 2010

Index (2005=100) Indextal 1/2010 1) Förändrings-% 12/2009-1/2010 1) Förändrings-% 1/2009-1/2010 1)
Totalindex 104,7 -1,9 -13,4
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 102,7 -2,2 -17,3
Vegetabilieproduktion 100,4 -0,3 -17,2
Animalieproduktion 107,0 -2,6 -11,3
1) Uppgifterna för åren 2009 och 2010 är preliminärä till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.03.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2010/01/mthi_2010_01_2010-03-25_tie_001_sv.html