Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2019, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, II/2010

Index Indextal Kvartals-
förändring %
Årförändring
%
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 98,1 0,4 -9,2
020000 INDUSTRIPRODUKTER 84,4 3,4 -4,8
030000 FODERVÄXTER 150,6 3,1 1,6
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 122,4 11,5 6,0
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 87,3 8,8 -32,9
060000 FRUKT 122,2 0,0 -9,8
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 109,0 6,4 -5,2
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 97,9 2,7 -13,2
110000 DJUR 108,3 0,2 -4,8
111000 Nötkreatur 117,1 0,9 -4,4
112000 Svin 104,5 0,1 -5,2
115000 Fjäderfä 103,3 -1,0 -4,8
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 105,3 0,1 4,5
121000 Mjölk 90,3 -5,2 -13,0
122000 Ägg 149,8 2,8 1,3
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 106,3 0,1 1,0
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 99,0 -2,6 -8,9
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 107,3 2,2 -1,2
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 102,8 0,8 -7,4
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 104,5 0,6 -2,3

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 16.08.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2010, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, II/2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2010/02/mthi_2010_02_2010-08-16_tau_001_sv.html