Publicerad: 15.11.2010

Producentpriserna inom lantbruket steg med över 3 procent i år

Producentpriserna inom lantbruket uppskattas stiga i år med i genomsnitt 3,2 procent jämfört med år 2009. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Stegringen av producentpriserna beror mest på att vegetabilieproduktionen blev 4,0 procent och animalieproduktionen 2,8 procent dyrare. Av de vegetabiliska produkterna steg priset på spannmål mest, med 17,1 procent. Stegringen av producentpriserna dämpas av att animalieproduktionen exkl skinn blev 5,0 procent billigare. Priset på mjölk sjunker med 6,9 procent, där tilläggspriserna för mjölk beaktats. Mjölkens andel av hela indexets vikt är en tredjedel. Producentpriserna inom lantbruket, exkl. pälsdjursuppfödning, sjunker med 1,6 procent.

Producentprisindex för lantbruk (2005=100), indexprognos 2010

Kod Titel Indextal 2010, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå, % 2009-2010 1)
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 123,0 17,1
011000 Vete och spelt 126,3 10,2
012000 Råg 118,0 1,1
013000 Korn 118,5 16,5
014000 Havre och andra spannmålsblandningar 127,3 28,4
020000 INDUSTRIPRODUKTER 88,6 4,0
021000 Oljefrön och oljehaltiga frukter (inkl. utsäde) 161,4 16,2
024000 Sockerbetor 58,7 -7,1
030000 FODERVÄXTER 147,1 -0,4
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 119,1 5,5
041000 Färska grönsaker 128,0 8,9
042000 Plantor och blommor 102,1 -1,9
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 84,2 -24,7
060000 FRUKT 120,9 -6,2
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 114,6 4,0
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 110,7 3,9
110000 DJUR 109,2 -2,9
111000 Nötkreatur 117,3 -2,1
112000 Svin 106,1 -3,1
114000 Får och getter 113,2 1,6
115000 Fjäderfä 103,6 -3,8
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 111,4 6,0
121000 Mjölk 102,6 -6,9
122000 Ägg 146,7 0,7
129000 Övriga animaliska produkter 134,3 62,7
130000 130000 ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000 110,6 2,8
140000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000 + 130000) , inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 112,0 3,2
141000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 110,7 3,1
14000x PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 109,4 -1,6
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 106,3 -5,0
1) De slutliga prisindexen för år 2010 publiceras i maj 2011

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och lantbruksproduktionsinsatser ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2005, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året i november. De slutliga prisindexen för år 2010 publiceras i maj 2011.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Kiuru (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (191,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 15.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2010/mthi_2010_2010-11-15_tie_001_sv.html