Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2019, 1:a kvartalet

Publicerad: 15.3.2011

Producentpriserna för lantbruket steg med 23,0 procent i januari

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för lantbruket med 23,0 procent i januari år 2011 jämfört med året innan. Jämfört med motsvarande månad år 2009 steg producentpriserna för lantbruket med i genomsnitt 6,5 procent.

Utvecklingen av producentprisindexet 2005=100 åren 1/2005–1/2011

Utvecklingen av producentprisindexet 2005=100 åren 1/2005–1/2011

På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål, industriprodukter, grönsaker, potatis och pälsvaror. I januari var priserna på spannmål 87,0 procent högre än året innan. Priserna på industriprodukter gick upp med 31,8 procent, grönsaker med 22,7 procent, potatis med 58,6 procent och pälsvaror med 46,3 procent från året innan.

Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 20,0 procent på årsniva. Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 42,6 procent och prisindexet för animalieproduktionen med 13,3 procent.

Förändringar i producentprisindexen för landbruk på månads- och årsnivå i januari 2011

Index (2005=100) Indextal 1/2011 1) Förändrings-% 12/2010-1/2011 1) Förändrings-% 1/2010-1/2011 1)
Totalindex 128,2 0,4 23,0
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 122,6 0,5 20,0
Vegetabilieproduktion 143,1 3,6 42,6
Animalieproduktion 120,4 -1,4 13,3
1) Uppgifterna för åren 2010 och 2011 är preliminärä till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kärki (09) 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2011/01/mthi_2011_01_2011-03-15_tie_001_sv.html