Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2019, 1:a kvartalet

Publicerad: 15.8.2012

Producentprisindexet för lantbruk steg med 0,5 procent under andra kvartalet

Enligt Statistikcentralen steg producentprisindexet för lantbruket med 0,5 procent under andra kvartalet år 2012 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 2,4 procent. Prisindexet för vegetabilieproduktionen sjönk med 3,9 procent och prisindexet för animalieproduktionen steg med 3,0 procent.

Producentprisindexet 2005=100 åren 1/2005–6/2012

Producentprisindexet 2005=100 åren 1/2005–6/2012

På minskningen av vegetabilieproduktionen inverkades särskilt av att potatis blev knappt 33 procent billigare. På stegringen av animaliska produkter inverkades särskilt att priserna på mjölk gick upp med knappt 5 procent. Stegringen av priset på animaliska produkter dämpades av att priset på pälsvaror sjönk med drygt 10 procent.

Kvartals- och årsförändringar av producentprisindexet för lantbruk under det andra kvartalet år 2012

Index (2005=100) Indextal II/2012 1) Förändrings-%
I/2012 - II/2012
1)
Förändrings-%
II/2011- II/2012
1)
Totalindex 134,7 3,2 0,5
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 129,9 3,1 2,4
Vegetabilieproduktion 138,2 6,7 -3,9
Animalieproduktion 132,8 1,4 3,0
1) 2012 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2012/02/mthi_2012_02_2012-08-15_tie_001_sv.html