Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2019, 1:a kvartalet

Publicerad: 15.3.2013

Producentpriserna för lantbruket steg med 19,3 procent i januari

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för lantbruket med 19,3 procent i januari år 2012 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 16,5 procent på årsnivå. Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 30,6 och prisindexet för animalieproduktionen steg med 12,9 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–1/2013

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–1/2013

På stegringen av totalindexet inverkade särskilt på att potatis och spannmål samt med kött och animaliska produkter blev dyrare. På stegringen av priserna på kött inverkade särskilt på att priserna på svin och nötkreatur gick upp. På stegringen av animaliska produkter inverkade att priserna på pälsvaror steg.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, januari 2013

Index (2010=100) Indextal 1/2013 1) Månadsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 132,9 -0,2 19,3
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 128,8 -0,2 16,5
Vegetabilieproduktion 141,0 -0,7 30,6
Animalieproduktion 128,1 0,1 12,9
1) Uppgifterna för åren 2012 och 2013 är preliminärä till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Producentprisindex för lantbruk har reviderats

Producentprisindex för lantbruk har reviderats och basåret har ändrats till år 2010. Samtidigt har viktstrukturen ändrats så att den följer basåret.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Meri Vikman 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2013/01/mthi_2013_01_2013-03-15_tie_001_sv.html