Finlands officiella statistik

Flyttningsrörelsen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nettoinvandringen mindre år 2017 än året innan
30.10.2018
Enligt Statistikcentralen flyttade 31 797 personer till Finland år 2017, vilket var en minskning med 9 procent från året innan. Antalet invandrare var 3 108 färre än år 2016. Också utvandringen minskade från året innan. Från Finland flyttade 16 973 personer till utlandet, vilket var 6 procent färre än året innan. Finlands inflyttningsöverskott minskade till 14 824 personer från 16 823 året innan.

Nästa offentliggörande:
6.6.2019

Beskrivning: Statistiken över flyttningsrörelsen beskriver personers flyttningar. I statistiken särskiljs flyttning över Finlands territorialgränser, dvs. migration, samt inrikes omflyttning, som i sin tur indelas i flyttning mellan kommuner och inom kommuner.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, emigration, flyttningsrörelse, inrikes omflyttning, invandring, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, utvandring.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Inget offentliggörande om flyttningsrörelsen 14.12.2018
29.10.2018
Statistikcentralen framställer inte ett andra offentliggörande om flyttningsrörelsen 14.12.2018 avvikande från vad vi tidigare meddelat.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/index_sv.html