Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 1:a kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2005, 1:a kvartalet

2005
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor