Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 1:a kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2006, 4:e kvartalet

2006
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor