Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 2:a kvartalet

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2017, 4:e kvartalet

2017
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter
Revideringar i denna statistik