Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för ägarboende 2017, 4:e kvartalet

Publicerad: 9.1.2018

Boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 1,6 procent

Enligt Statistikcentralen ökade boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder med 1,6 procent under tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period år 2016. Enligt preliminära uppgifter blev det 1,5 procent dyrare att köpa bostäder under motsvarande period. Jämfört med föregående kvartal var boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder oförändrat samtidigt som det blev 0,5 procent billigare att köpa bostäder.

Prisindex för ägarboende 2015=100

Prisindex för ägarboende 2015=100

Statistikcentralens prisindex för ägarboende består av två indexserier. Den första, serien "Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder", beskriver utvecklingen av kostnaderna för ägarboende. Boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder består av priserna på hushållens nya bostäder och av andra kostnader med anknytning till ägarboende, såsom grundläggande renoveringar av bostäderna. Den andra, serien "Köp av bostäder", beskriver utvecklingen av priserna på alla bostäder. Indexet baserar sig på uppgifter i statistiken över aktiebostadspriser och statistiken över fastighetspriser. Beräkningen av statistiken baserar sig på Europeiska kommissionens förordning nr 93/2013.


Källa: Prisindex för ägarboende, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (167,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. 3:e kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/2017/03/oahi_2017_03_2018-01-09_tie_001_sv.html