Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2017

Koulutuksen sisältö 1) Koulutustyyppi
Ammatillinen lisäkoulutus, ei oppisopimus Ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimus Työvoima-
poliittinen aikuis-
koulutus
Työnantajan tilaamat kurssit Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus Avoin
ammatti-
korkea-
koulu-
opetus
Avoin yliopisto-
opetus
Muut koulutukset Yhteensä
Yhteensä 149 377 13 661 601 038 294 646 2 728 282 744 583 56 504 454 428 5 042 519
Yleissivistävä koulutus 136 - 34 837 1 229 53 013 2 016 96 69 155 160  482
Humanistinen ja kasvatusala 14 306 346 183 684 18 840 556 508 40 275 30 082 28 396 872  437
Kulttuuriala 3 165 - 218 2 569 1 342 363 33 985 9 974 37 830 1  430  104
Yhteiskuntat., liiketal. ja hallinnon ala 15 595 5 485 40 194 31 421 86 338 208 720 11 410 16 683 415  846
Luonnontieteiden ala 3 935 100 2 661 4 942 70 096 43 550 873 2 117 128  274
Tekniikan ja liikenteen ala 58 890 2 569 203 207 142 793 27 951 111 608 319 33 082 580 419
Luonnonvara- ja ympäristöala 7 036 - 1 617 2 013 13 178 26 160 93 2 919 53  016
Sos., terveys- ja liikunta-ala 24 562 771 9 273 72 214 529 485 224 638 3 240 36 898 901  081
Matkailu, ravitsemus- ja talousala 4 458 2 621 11 493 3 812 22 282 49 855 269 7 506 102  296
Muu koulutus 17 294 1 769 113 854 14 813 27 068 3 776 148 219 842 398  564
1) Opetushallinnon koulutusalaluokitus, aikuiskoulutussovellus 2003

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2017, Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/oaiop/2017/oaiop_2017_2018-12-12_tau_001_fi.html