Figurbilaga 1. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2011 (familjer med far efter faderns ålder)

Figurbilaga 1. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2011 (familjer med far efter faderns ålder)

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2011, Figurbilaga 1. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2011 (familjer med far efter faderns ålder) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/perh_2011_2012-05-25_kuv_001_sv.html