Tabellbilaga 3. Äkta makar efter ordningsnummer för mannens och kvinnans äktenskap 31.12.2013

Familjetyp och ordningsnummer för mannens äktenskap Totalt        Ordningsnummer för kvinnans äktenskap
1                   2           3         4 -       Okänt     
Alla äkta par 960 504   843 599    103 579   10 457   1 436 1 433
1 838 061 783 265 49 808 3 714 493 781
2 107 754 54 441 47 216 5 313 675 109
3 11 250 4 124 5 699 1 220 197 10
4 - 1 482 468 739 204 70 1
Okänt 1 957 1 301 117 6 1 532
Äkta par utan barn 525 933 451 899 64 631 7 338 1 084 981
1 450 989 420 767 27 011 2 341 344 526
2 64 956 27 723 32 766 3 879 520 68
3 7 540 2 236 4 189 944 162 9
4 - 1 057 262 567 170 57 1
Okänt 1 391 911 98 4 1 377
Äkta makar med barn 434 571 391 700 38 948 3 119 352 452
1 387 072 362 498 22 797 1 373 149 255
2 42 798 26 718 14 450 1 434 155 41
3 3 710 1 888 1 510 276 35 1
4 - 425 206 172 34 13 -
Okänt 566 390 19 2 - 155

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2013, Tabellbilaga 3. Äkta makar efter ordningsnummer för mannens och kvinnans äktenskap 31.12.2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_tau_003_sv.html