Figurbilaga 1. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2013 (familjer med far efter faderns ålder

Figurbilaga 1. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2013 (familjer med far efter faderns ålder

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2013, Figurbilaga 1. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2013 (familjer med far efter faderns ålder . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2013/perh_2013_2014-05-23_kuv_001_sv.html