Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, april

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
03-05/2010 06-08/2010 09-11/2010 12/2010-02/2011 02/2011
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2,9 7,1 7,9 9,4 10,2
Transport och magasinering (H) 6,1 12,5 12,0 11,3 10,9
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 1,2 6,0 6,7 7,8 9,4
Informations- och kommunicationsverksamhet (J) 2,1 4,3 4,2 5,3 6,5
Fastighetsverksamhet (L) 0,9 4,1 4,0 8,8 9,9
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M) -0,2 3,9 7,2 12,6 13,5
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) 5,1 5,7 10,8 15,0 16,0
Kultur, nöje och fritid (R) 4,0 7,2 6,6 8,4 4,4
Annan serviceverksamhet (S) 1,8 1,1 4,6 4,0 7,9

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2011, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2011/02/plv_2011_02_2011-05-13_tau_001_sv.html