Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
02-04/2012 05-07/2012 08-10/2012 11/12-01/13 01/2013
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 5,0 3,9 3,5 2,7 6,1
H Transport och magasinering 4,0 3,3 3,7 1,9 5,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 6,0 2,6 3,2 2,6 2,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2,3 1,3 1,0 3,3 7,8
L=68 Fastighetsverksamhet 7,3 6,8 7,5 5,3 7,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8,4 6,0 4,9 1,9 4,5
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 7,0 5,6 3,7 2,9 4,9
R Kultur, nöje och fritid 3,6 5,5 1,4 2,7 9,9
S Annan serviceverksamhet 3,5 1,7 0,7 2,8 10,1

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/01/plv_2013_01_2013-04-15_tau_001_sv.html