Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, april

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
04-06/2012 07-09/2012 10-12/2012 01-03/2013 03/2013
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,2 3,2 2,7 0,8 -2,2
H Transport och magasinering 2,6 2,8 2,6 -1,1 -5,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 3,4 2,2 2,8 0,5 -1,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 0,9 1,1 1,5 2,1 -1,3
L=68 Fastighetsverksamhet 5,9 5,8 6,6 5,9 4,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 5,8 4,5 2,8 -1,0 -4,3
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 4,4 4,9 3,2 -0,3 -3,6
R Kultur, nöje och fritid 2,1 4,4 -1,4 4,8 7,8
S Annan serviceverksamhet 0,7 0,3 1,6 3,3 0,1

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/03/plv_2013_03_2013-06-13_tau_001_sv.html