Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
09-11/2012 12/12-02/13 03-05/2013 06-08/2013 01-08/2013 08/2013
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,0 0,8 1,0 0,7 1,1 0,3
H Transport och magasinering 3,2 0,1 -0,9 -2,2 -0,9 -2,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 3,3 0,5 0,0 1,7 0,8 1,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 1,6 1,2 1,6 3,1 2,5 3,5
L=68 Fastighetsverksamhet 8,4 3,5 5,0 4,1 4,8 2,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3,1 0,0 1,4 2,9 1,5 1,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 3,3 0,8 -0,9 -1,4 -0,6 0,3
R Kultur, nöje och fritid -1,9 1,4 7,8 -0,7 3,3 -3,4
S Annan serviceverksamhet 1,3 -0,1 0,9 0,1 1,0 -0,4

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2013, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2013/08/plv_2013_08_2013-11-14_tau_001_sv.html