Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
05-07/2013 08-10/2013 11/13-01/14 02-04/2014 01-04/2014 04/2014
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 0,8 0,1 0,8 1,8 1,8 1,2
H Transport och magasinering -1,8 -2,3 -2,1 -0,8 -1,1 -1,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 1,5 0,3 1,3 -0,1 0,2 0,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2,7 1,8 3,9 5,1 5,2 4,8
L=68 Fastighetsverksamhet 4,8 1,2 0,2 4,0 4,9 3,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1,6 0,8 1,6 1,9 1,7 -1,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster -1,6 1,1 -0,7 0,8 0,6 1,2
R Kultur, nöje och fritid 3,5 0,6 5,4 4,7 3,4 7,8
S Annan serviceverksamhet 2,0 2,7 0,0 1,0 0,8 -1,0

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 2738, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2014, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/04/plv_2014_04_2014-07-14_tau_001_sv.html