Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
02-04/2014 05-07/2014 08-10/2014 11/14-01/15 01/2015
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,6 2,5 3,8 3,4 2,4
H Transport och magasinering -1,1 -1,2 0,2 -1,2 -3,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 0,0 0,2 1,6 0,4 1,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 5,2 8,1 12,8 9,7 9,7
L=68 Fastighetsverksamhet 3,8 4,9 3,5 6,8 1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1,1 1,7 2,1 3,2 1,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 0,3 2,5 2,4 1,5 0,4
R Kultur, nöje och fritid 4,9 4,3 4,2 4,5 11,2
S Annan serviceverksamhet 1,6 0,2 0,4 0,4 0,0

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Anna Muurainen 029 551 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/01/plv_2015_01_2015-04-15_tau_001_sv.html