Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
10-12/2014 01-03/2015 04-06/2015 07-09/2015 01-09/2015 09/2015
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,8 3,7 2,8 3,1 3,2 2,5
H Transport och magasinering -0,2 -0,8 -1,2 -0,6 -0,9 -2,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 0,8 1,8 1,7 4,1 2,6 5,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 10,7 12,7 8,2 3,1 8,0 1,0
L=68 Fastighetsverksamhet 6,9 0,8 0,2 6,7 2,5 12,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3,2 3,6 4,3 6,7 4,8 4,6
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2,8 1,7 2,4 4,8 3,0 4,7
R Kultur, nöje och fritid 2,8 6,9 6,8 2,4 5,4 3,6
S Annan serviceverksamhet 0,5 -1,1 -0,1 1,5 0,1 1,7

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/09/plv_2015_09_2015-12-15_tau_001_sv.html