Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, juli

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
12/14-02/15 03-05/2015 06-08/2015 09-11/2015 01-11/2015 11/2015
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,3 3,6 3,3 1,9 2,8 3,7
H Transport och magasinering -0,6 -0,6 0,4 -1,4 -0,9 3,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 2,0 1,3 3,1 4,0 2,7 3,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 11,3 10,9 5,9 0,2 6,5 2,2
L=68 Fastighetsverksamhet 0,3 2,0 1,0 2,6 1,6 -6,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2,2 4,4 6,7 5,0 4,6 7,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 1,7 2,6 4,5 5,4 3,5 8,8
R Kultur, nöje och fritid 8,4 4,4 3,9 5,3 5,5 6,8
S Annan serviceverksamhet 0,0 -1,0 2,2 2,7 0,7 8,1

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2015/11/plv_2015_11_2016-02-12_tau_001_sv.html