Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
03-05/2015 06-08/2015 09-11/2015 12/2015-02/2016 02/2016
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,5 3,3 1,5 4,4 5,8
H Transport och magasinering -0,7 0,4 -1,5 0,2 3,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 1,2 3,1 3,6 6,9 8,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 11,0 5,8 0,0 1,0 -1,0
L=68 Fastighetsverksamhet 2,0 1,0 1,8 9,6 5,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4,0 6,3 4,3 8,3 12,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2,8 4,6 5,0 8,8 12,3
R Kultur, nöje och fritid 4,4 4,1 4,9 5,7 9,9
S Annan serviceverksamhet -1,0 2,2 2,2 3,4 7,1

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2016, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/02/plv_2016_02_2016-05-12_tau_001_sv.html