Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Den senaste månadens årsförändring, %
04-06/2015 07-09/2015 10-12/2015 01-03/2016 03/2016
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,8 2,6 3,0 3,3 3,2
H Transport och magasinering -1,2 -1,2 -0,7 -0,3 -2,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 1,7 3,6 4,9 5,3 4,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 8,3 3,1 1,6 -0,2 2,1
L=68 Fastighetsverksamhet 0,2 5,6 5,2 4,1 4,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3,9 5,4 4,9 9,1 7,3
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2,6 4,5 6,2 8,8 9,1
R Kultur, nöje och fritid 7,0 2,2 7,3 5,8 9,6
S Annan serviceverksamhet 0,1 0,9 4,1 2,7 2,4

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. mars 2016, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/03/plv_2016_03_2016-06-14_tau_001_sv.html