Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
06-08/2015 09-11/2015 12/2015-02/2016 03-05/2016 01-05/2016 05/2016
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,3 1,6 3,8 3,9 3,5 4,8
H Transport och magasinering 0,4 -1,5 0,0 0,2 0,4 3,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 2,8 3,3 5,9 5,8 5,1 4,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 5,8 0,2 0,3 1,2 -0,1 0,9
L=68 Fastighetsverksamhet 1,0 2,0 8,8 4,9 4,3 6,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6,7 4,6 7,2 9,1 9,0 12,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 4,5 4,9 8,0 9,9 9,2 10,8
R Kultur, nöje och fritid 4,1 5,1 5,3 1,9 2,5 -7,8
S Annan serviceverksamhet 2,3 2,3 3,2 4,7 3,6 7,1

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2016, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/05/plv_2016_05_2016-08-15_tau_001_sv.html