Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % Kumulativ årsförändring, % Den senaste månadens årsförändring, %
01-03/2016 04-06/2016 07-09/2016 10-12/2016 01-12/2016 12/2016
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2,4 4,0 3,5 4,6 3,7 4,7
H Transport och magasinering -1,0 1,1 -0,3 1,3 0,3 3,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 4,4 6,3 4,7 4,3 4,9 5,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet -0,7 1,2 0,9 5,5 1,8 6,6
L=68 Fastighetsverksamhet 2,5 3,8 4,9 1,2 3,0 -1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7,7 8,1 7,6 7,8 7,8 4,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 7,6 9,6 8,7 9,1 8,8 10,1
R Kultur, nöje och fritid 5,2 2,6 7,3 5,8 5,2 7,5
S Annan serviceverksamhet 1,6 5,9 3,8 0,3 2,9 0,2

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2016, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2016/12/plv_2016_12_2017-03-14_tau_001_sv.html