Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, juli

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2017 05-07/2017 08-10/2017 11/2017-01/2018 01/2018
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,0 7,2 6,4 6,2 7,3
H Transport och magasinering 3,7 7,8 7,3 7,3 9,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 5,2 5,9 5,9 9,0 8,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 5,3 7,0 4,0 3,1 2,6
L=68 Fastighetsverksamhet 2,0 4,6 4,9 4,0 6,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3,7 10,4 6,4 8,2 11,0
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 5,7 8,5 11,2 9,5 12,3
R Kultur, nöje och fritid 2,5 2,9 5,8 2,7 -2,3
S Annan serviceverksamhet -0,4 2,7 2,6 3,1 4,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. januari 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/01/plv_2018_01_2018-04-12_tau_001_sv.html