Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2017 08-10/2017 11/2017-01/2018 02-04/2018 01-04/2018 04/2018
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 7,2 6,4 5,6 4,7 5,0 6,9
H Transport och magasinering 7,9 7,3 6,8 5,3 6,2 8,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 5,9 5,9 8,1 4,4 4,8 6,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 6,8 4,0 2,7 1,9 1,8 3,1
L=68 Fastighetsverksamhet 4,9 5,3 4,2 6,0 5,7 7,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 10,2 6,3 6,8 6,7 7,1 11,6
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 8,4 11,1 9,0 8,9 9,4 11,3
R Kultur, nöje och fritid 2,8 5,7 2,6 -1,4 -1,8 -5,2
S Annan serviceverksamhet 2,5 2,3 2,6 2,2 2,3 5,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/04/plv_2018_04_2018-07-13_tau_001_sv.html