Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, mars

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2017 09-11/2017 12/2017-02/2018 03-05/2018 01-05/2018 05/2018
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 6,7 6,5 5,0 4,4 4,8 4,8
H Transport och magasinering 7,3 7,7 5,6 4,6 5,5 4,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 6,3 6,5 6,3 5,3 5,1 6,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 5,8 3,4 2,5 0,9 1,3 0,3
L=68 Fastighetsverksamhet 5,2 5,6 5,9 6,3 6,7 7,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 9,0 6,5 5,9 5,9 6,4 6,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 8,8 11,5 8,4 9,4 9,5 10,7
R Kultur, nöje och fritid 2,9 6,4 1,0 -1,5 -0,9 1,2
S Annan serviceverksamhet 1,7 2,7 1,4 2,8 2,2 4,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. maj 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/05/plv_2018_05_2018-08-15_tau_001_sv.html