Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2019, september

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2018 10-12/2018 01-03/2019 04-06/2019 01-06/2019 06/2019
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt Omsättning 4,3 4,7 4,2 5,8 5,0 5,1
Volym 3,2 3,4 2,9 4,2 3,6 3,5
H Transport och magasinering Omsättning 3,7 3,5 3,6 5,2 4,4 5,0
Volym 1,0 0,2 0,8 2,2 1,5 2,8
I Hotell- och restaurangverksamhet Omsättning 4,1 4,2 4,1 5,5 4,8 6,9
Volym 1,5 1,7 1,3 3,4 2,4 4,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet Omsättning 5,3 5,4 5,4 7,0 6,2 5,1
Volym 5,7 5,5 3,8 5,5 4,7 4,3
L=68 Fastighetsverksamhet Omsättning 3,3 7,3 5,5 5,4 5,5 5,1
Volym 2,8 6,2 3,9 3,7 3,8 2,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Omsättning 5,7 5,7 5,3 6,6 6,0 5,7
Volym 4,2 3,8 3,7 5,0 4,4 3,7
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster Omsättning 5,8 5,0 5,2 6,7 5,9 7,7
Volym 4,3 4,3 5,3 6,5 5,9 7,1
R Kultur, nöje och fritid Omsättning -1,9 -1,0 -2,8 -1,6 -2,2 -10,2
S Annan serviceverksamhet Omsättning 1,9 3,9 4,5 5,3 4,9 5,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Tony Valve 029 551 3453, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och volym inom service branschens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2019/06/plv_2019_06_2019-08-15_tau_001_sv.html