Tabellbilaga 1. Elever i grundskolor och elever som fått grundskolans avgångsbetyg efter landskap 2015

Landskap där skolan är belägen Skolor Elever, förskole-
undervisning
Elever, årskurser 1-6 Elever, årskurser 7-9 Elever, tilläggsundervisning (årskurs 10) Elever totalt Elever, årskurs 1 Grundskolans avgångsbetyg
Hela landet totalt 2 517 11 376 359 461 174 724 504 546 065 61 019 58 284
Fasta Finland totalt 2 494 11 374 357 538 173 800 503 543 215 60 695 57 955
Nyland 566 1 996 106 765 50 040 213 159 014 18 450 16 315
Egentliga Finland 218 322 29 271 14 675 13 44 281 4 946 4 988
Satakunta 128 453 13 803 6 981 8 21 245 2 221 2 473
Egentliga Tavastland 89 154 11 796 5 786 13 17 749 1 947 1 982
Birkaland 189 1 852 33 085 15 441 107 50 485 5 735 5 176
Päijänne-Tavastland 74 207 12 658 6 369 7 19 241 2 084 2 108
Kymmenedalen 86 198 10 495 5 592 14 16 299 1 664 1 949
Södra Karelen 51 61 7 667 3 979 0 11 707 1 273 1 350
Södra Savolax 80 269 8 379 4 523 5 13 176 1 330 1 488
Norra Savolax 120 477 15 178 7 810 19 23 484 2 498 2 659
Norra Karelen 74 398 9 511 4 921 1 14 831 1 552 1 779
Mellersta Finland 119 570 18 374 8 652 6 27 602 3 158 2 799
Södra Österbotten 144 925 13 403 6 772 4 21 104 2 304 2 235
Österbotten 139 689 12 448 6 051 6 19 194 2 198 1 969
Mellersta Österbotten 55 187 5 237 2 514 0 7 938 887 823
Norra Österbotten 219 2 084 33 824 15 651 73 51 632 5 765 5 100
Kajanaland 37 117 4 696 2 390 1 7 204 790 835
Lappland 106 415 10 948 5 653 13 17 029 1 893 1 927
Åland totalt 23 2 1 923 924 1 2 850 324 329
Åland 23 2 1 923 924 1 2 850 324 329

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2015, Tabellbilaga 1. Elever i grundskolor och elever som fått grundskolans avgångsbetyg efter landskap 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2015/pop_2015_2015-11-13_tau_001_sv.html