Publicerad: 16.11.2007

Bara 35 procent av löntagarna inom den kommunala sektorn når upp till den genomsnittliga lönenivån inom sektorn

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen för alla heltidsanställda löntagare 2 634 euro och medianlönen1 2 344 euro under det sista kvartalet år 2006. Skillnaden mellan den genomsnittliga lönen och medianlönen var störst bland löntagarna inom den kommunala sektorn, dvs. 13 procent. Inom den privata sektorn var skillnaden 12 procent och inom staten 11 procent. År 2006 var kvinnornas genomsnittliga löner 80,2 procent av männens genomsnittliga löner. Mätt med medianlöner var löneskillnaden mellan könen 80,9 procent. När det gäller den genomsnittliga lönen och medianlönen beror skillnaderna på olikheter i löntagarstrukturen inom de olika sektorerna.

År 2006 förtjänade 10 procent av alla heltidsanställda löntagare mer än 3 880 euro och på motsvarande sätt förtjänade 10 procent av löntagarna mindre än 1 693 euro. Löneskillnaden mellan den högsta och lägsta decilen ökade med 3 procentenheter jämfört med år 2005. Löneskillnaderna mellan decilerna ökade mest inom den privata sektorn, dvs. med 5 procentenheter. De statliga löntagarnas löneskillnad ökade med 3 procentenheter jämfört med året innan, medan löneskillnaderna mellan decilerna inom den kommunala sektorn var nästan oförändrad. Största delen av skillnaderna i löneutvecklingen förklaras av avtalsförhöjningar av olika storlekar, konjunktursituationen inom ekonomin samt de förändringar som skett i löntagarstrukturen.

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik som omfattar alla arbetsgivarsektorer. Månadslönen av den totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare. I totallönen ingår förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid också lönedelarna för eventuella övertids- och tilläggsarbetstid, men inte resultatpremier av engångsnatur.

Skillnaden mellan medeltalet för månadslönen och medianen inom olika arbetsgivarsektorer efter kön år 2006

Fördelningen av heltidsanställda löntagare efter månadslöner inom olika arbetsgivarsektorer år 2006

1 50 procent av löntagarna förtjänar mer än medianlönen och på motsvarande sätt förtjänar 50 procent av löntagarna mindre än medianlönen.

Källa: Lönestrukturstatistik 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Katainen (09) 1734 2347, Kaisa Salli (09) 1734 2580, palkkarakenne.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 16.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2006/pra_2006_2007-11-16_tie_001_sv.html