Liitetaulukko 3. Palkansaajien kokonaisansiot tunnissa ammattiluokituksen ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2009

Ammattiluokitus Yhteensä Yksityinen sektori Kuntasektori Valtio
Yhteensä 17,63 17,99 15,98 20,48
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 32,15 33,14 27,84 33,27
2 Erityisasiantuntijat 22,63 25,14 19,81 22,92
3 Asiantuntijat 18,26 19,30 15,77 17,44
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. 14,85 15,22 13,34 14,63
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 13,21 12,91 13,28 17,78
6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 12,41 10,95 12,57 14,51
7 Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. 16,31 16,43 14,26 15,34
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 16,29 16,36 14,10 13,92
9 Muut työntekijät 12,44 12,77 11,78 12,83
0 Sotilaat 21,87 - - 21,87
Tuntematon 16,75 16,96 13,77 18,80

Lähde: Palkkarakenne 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi (09) 1734 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 12.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2009, Liitetaulukko 3. Palkansaajien kokonaisansiot tunnissa ammattiluokituksen ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2009/pra_2009_2010-11-12_tau_003_fi.html