Tabellbilaga 1. Heltidsanställda löntagares totallöner efter utbildningsnivå år 2015

Utbildningsnivå Totallöner, euro / månad
Antal Decil 1 Median Decil 9 Genomsnitt
Högre grundnivå 127 810 1 878 2 569 3 992 2 822
Mellannivå 557 525 2 003 2 625 3 889 2 831
Lägsta högre nivå 186 705 2 313 3 077 4 839 3 394
Lägre högskolenivå 242 922 2 313 3 126 4 945 3 427
Högre högskolenivå 227 232 2 800 4 042 6 664 4 489
Forskarutbildningsnivå 23 505 3 479 4 907 7 931 5 420
Alla löntagare 1 365 699 2 108 2 963 4 968 3 333

Källa: Lönestrukturstatistik 2015, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2015, Tabellbilaga 1. Heltidsanställda löntagares totallöner efter utbildningsnivå år 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2015/pra_2015_2016-09-29_tau_001_sv.html