Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för arbets- och tjänsteförhållanden efter yrkesgrupp (yrkesklassificeringen 2010) år 2017

Yrkesklassificeringen 2010 Totallöner, euro / månad
Antal Decil 1 Median Decil 9 Genomsnitt
0 Militärer 7 097 3 087 4 386 6 177 4 553
1 Chefer 46 724 3 391 5 900 9 526 6 290
2 Specialister 371 354 2 500 3 879 6 052 4 127
3 Experter 381 735 2 137 3 020 4 558 3 205
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 114 508 1 613 2 512 3 439 2 547
5 Service- och försäljningspersonal 332 209 1 055 2 216 3 060 2 166
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 6 758 1 530 2 259 2 911 2 227
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 145 269 1 661 2 789 3 850 2 775
8 Process- och transportarbetare 136 347 1 710 2 784 4 031 2 819
9 Övriga arbetstagare 112 365 747 1 959 2 791 1 900
X Okänd 5 946 917 2 370 4 380 2 560
Totalt 1 660 312 1 577 2 816 4 839 3 087

Källa: Lönestrukturstatistik 2017, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2017, Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för arbets- och tjänsteförhållanden efter yrkesgrupp (yrkesklassificeringen 2010) år 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2017/pra_2017_2018-09-13_tau_001_sv.html