Publicerad: 5.12.2018

Inom livsmedels-, dryckes- och tobaksindustrin de relativt största produktionseffekterna år 2015

Enligt Statistikcentralens input-outputstatistik hade näringsgrenen 10_12 Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustrin de största relativa totaleffekterna på produktionen inom samhällsekonomin i Finland år 2015. Enligt koefficienterna i den inversa matrisen uppgick den totala effekten av ökningen på en miljon euro på produktionen i hela ekonomin till 2,25 miljoner euro år 2015 när det gäller slutanvändningen av näringsgrenens produkter (konsumtionsutgifter + bruttoinvestering + export). De näst största totala effekterna hade näringsgrenarna 01 Jordbruk och jakt samt 16 Tillverkning av trä och varor av trä.

Totaleffekten av ökningen på en miljon euro i slutanvändningen av de produkter näringsgrenen producerar på produktionen i hela ekonomin år 2015

Totaleffekten av ökningen på en miljon euro i slutanvändningen av de produkter näringsgrenen producerar på produktionen i hela ekonomin år 2015

Källa: Input-output 2015, Statistikcentralen.

Förfrågningar: Markku Räty 029 551 2647, Ville Lindroos 029 551 3323, Merja Myllymäki 029 551 3533, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (116,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 5.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Input-output [e-publikation].
ISSN=1799-2001. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pt/2015/pt_2015_2018-12-05_tie_001_sv.html