Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2019, 2:a kvartalet

Producentprisindex för tjänster 2004, 3:e kvartalet

Inga dokument