Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 17.10.2007

Producentpriserna för tjänster steg i juli-september

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 3,0 procent under det tredje kvartalet år 2007 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Prisstegringen påverkades mest av att hyror för affärs- och kontorslokaler, vägtransporten av gods och tekniska tjänster blev dyrare jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Producentpriserna för tjänster steg med 0,3 procent från föregående kvartal. Stegringen berodde huvudsakligen på att vägtransporten av gods och konsultverksamhet blev dyrare.

Producentprisindex för tjänster 2005=100, 3:e kvartalet 2007

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för tjänster 2005=100 105,6 0,3 3,0
Hotell- och restaurangverksamhet 99,9 -3,6 3,2
Transport, magasinering och kommunikation 105,3 0,2 2,2
Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet , företagstjänster 106,6 0,6 3,7
Andra samhälleliga och personliga tjänster 100,9 0,3 0,5

Producentprisindexet för tjänster mäter utvecklingen av priser på de tjänster som företagen producerat.

Källa: Producentprisindex för tjänster 2007, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2007/03/pthi_2007_03_2007-10-17_tie_001_sv.html