Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 17.10.2011

Producentpriserna för tjänster steg 2,1 procent i juli–september

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 2,1 procent under det tredje kvartalet år 2011 jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), Q1/2005–Q3/2011

Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), Q1/2005–Q3/2011

Producentpriserna för tjänster ökade främst på grund av att vägtransporten av gods och hyror för affärs- och kontorslokaler blev dyrare jämfört med förra året. Prisstegringen dämpades mest av att priserna av telekommunikation gick ned.

Jämfört med det andra kvartalet sjönk producentpriserna för tjänster med 0.2 procent, vilket till största delen berodde på att hotelltjänster blev billigare.

Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 3:e kvartalet 2011

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
Totalindex (TOL 2008) 116,2 -0,2 2,1
H Transport och magasinering 121,8 -0,1 4,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 100,8 -6,2 1,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 101,1 -0,1 -0,4
L Fastighetsverksamhet 116,7 0,0 3,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 123,3 -0,1 0,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 119,5 0,4 3,8
S Annan serviceverksamhet 101,5 -0,8 1,4

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för andra företag eller den offentliga sektorn. Totalindexet täcker för närvarande ungefär hälften av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2011, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kivi (09) 1734 3725, Satu Sitkiä-Vikholm (09) 1734 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2011/03/pthi_2011_03_2011-10-17_tie_001_sv.html