Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 2:a kvartalet 2013

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
49 Landtransport; transport i rörsystem 134,1 -0,5 -0,3
4932 Taxitrafik 132,6 0,0 2,5
4941 Vägtransport, godstrafik 134,2 -0,5 -0,5
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 113,1 -1,7 -5,1
52 Magasinering och stödtjänster till transport 111,2 -1,8 -0,5
5210 Magasinering och varulagring 112,8 0,0 -0,5
5224 Godshantering 110,3 -3,0 -0,5
53 Post- och kurirverksamhet 131,3 2,3 9,0
5310 Postbefordran via nationella posten 131,7 2,7 10,4
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 128,7 0,3 2,6
5510 Hotellverksamhet 109,5 -0,7 2,9
58 Förlagsverksamhet 119,0 0,5 2,0
61 Telekommunikation 73,3 -1,7 -4,0
62 IT-tjänster 118,3 0,0 2,1
63 Informationstjänster 110,4 0,1 0,9
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 124,3 0,3 3,3
6820A Hyror för kontorslokaler 119,4 0,4 3,0
6820B Hyror för affärslokaler 129,7 0,3 3,4
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 136,3 0,9 1,0
6910 Juridisk verksamhet 123,4 0,0 -0,4
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 144,2 1,4 2,1
702 Konsulttjänster till företag 133,7 0,7 2,3
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 126,3 0,2 1,2
712 Teknisk provning och analys 135,4 -1,7 -1,2
73 Reklam och marknadsundersökning 115,6 0,7 0,6
731 Reklamverksamhet 115,4 0,8 0,5
732 Marknads- och opinionsundersökning 119,8 0,3 2,4
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 122,6 0,0 -0,2
7820 Personaluthyrning 125,1 0,9 1,0
8010 Säkerhetsverksamhet 142,2 0,4 5,1
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 128,4 0,4 3,2
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 133,2 0,4 3,5
812 Rengöring och lokalvård 122,0 0,3 2,9
9601 Tvätteriverksamhet för företag 107,5 1,6 2,9
H Transport och magasinering 123,4 -0,6 -1,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 113,2 0,1 3,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 103,3 -0,1 1,0
L Fastighetsverksamhet 124,2 0,3 3,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 127,5 0,4 1,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 127,1 0,4 1,6
S Annan serviceverksamhet 107,1 0,7 3,1
Totalindex (TOL 2008) 120,5 0,0 0,9

Källa: Producentprisindex för tjänster 2013, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Susanna Tåg 09 1734 2991, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 2:a kvartalet 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2013/02/pthi_2013_02_2013-07-24_tau_002_sv.html