Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2019, 2:a kvartalet

Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet

2013
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor