Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 1:a kvartalet 2018

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 104,1 0,3 1,6
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 96,6 -3,8 -0,6
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 95,9 -3,0 -1,6
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 80,6 -7,0 -4,5
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 99,5 -2,6 -1,4
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 102,5 0,0 1,4
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 96,1 -3,9 -3,9
50 Tjänster avseende sjötransport 86,3 -7,2 -2,8
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 86,3 -7,2 -2,8
51 Tjänster avseende lufttransport 100,9 -8,6 2,4
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 101,2 0,0 0,0
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 101,2 0,0 0,0
53 Postbefordran och kurirtjänster 123,5 0,4 13,6
53.10 Postbefordran via nationella posten 123,5 0,4 13,6
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 104,9 0,6 2,3
55 Hotell- och logitjänster 113,2 0,7 4,5
56 Bar- och restaurangtjänster 104,2 0,6 2,0
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 107,0 0,6 2,4
61 Telekommunikation 105,4 -0,3 0,9
L FASTIGHETSTJÄNSTER 105,5 0,3 1,9
68 Fastighetstjänster 105,5 0,3 1,9
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 105,8 0,4 2,0
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 105,8 0,4 2,0
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 99,5 -2,9 0,0
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 96,7 -0,2 0,2
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 96,7 -0,2 0,2
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 96,7 -0,2 0,2
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 97,7 3,5 -3,4
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 94,8 4,5 -5,5
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 94,8 4,5 -5,5
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 105,1 1,4 2,1
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 105,1 1,4 2,1
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 100,7 -0,4 0,7
85 Tjänster avseende utbildning 100,7 -0,4 0,7
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 108,4 2,9 2,9
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 108,4 2,9 2,9
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 104,1 0,5 1,7
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 110,8 -0,2 4,1
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 101,2 0,8 0,6
S ANDRA TJÄNSTER 103,3 0,5 1,6
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 102,7 0,6 1,1
96 Andra konsumenttjänster 103,4 0,5 1,6
96.01 Tvätteritjänster 103,7 0,7 1,4
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 103,2 0,4 1,6
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 105,6 0,9 1,7

Källa: Producentprisindex för tjänster 2018, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 1:a kvartalet 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/01/pthi_2018_01_2018-04-24_tau_003_sv.html