Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 24.4.2018

Producentpriserna för tjänster steg med 1,5 procent under januari-mars från året innan

Enligt Statistikcentralen var förändringen i producentprisindexet för tjänster 1,5 procent på årsnivå under första kvartalet år 2018. Jämfört med föregående kvartal steg producentpriserna för tjänster med 0,5 procent.

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–I/2018

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–I/2018

Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 1:a kvartalet 2018

Tjänster efter näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
TOTALINDEX 102,7 0,5 1,5
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 101,4 0,7 2,3
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 105,1 0,6 2,0
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 102,7 0,1 0,9
L FASTIGHETSTJÄNSTER 103,4 0,2 1,3
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 102,8 0,6 2,0
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,1 -0,3 -0,3
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 100,7 -0,4 0,7
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 105,8 2,2 2,2
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 104,2 0,5 1,7
S ANDRA TJÄNSTER 102,7 0,6 1,2

Producentprisindex för tjänster täcker för närvarande ungefär 60 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2018, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (262,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/01/pthi_2018_01_2018-04-24_tie_001_sv.html