Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Virkeshandelns volymer och priser.

Finlands officiella statistik

Virkespriser per skogscentral

Producent:
Skogsforskningsinstitutet
Uppgifter: Virkespriser per skogscentral
www.metla.fi
Beskrivning: I statistiken presenteras årlig prisinformation för det virke som skogsindustrin köpt från privatskogarna. Informationen grundar sig på de virkeshandelskontrakt som gjorts upp mellan virkesköparna och -säljarna. Statistiken är uppdelad enligt virkessortiment (6) och affärssätt (rot- och leveransaffärer). För områdesindelning används samma indelning som för skogscentralerna (13). Informationen baserar sig på de virkesaffärer som görs av Skogsindustrin rf:s medlemsföretag.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: skogsbruket, priser, virkesmarknaden, rotpris, leveranspris, timmer, massaved.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Virkespriser per skogscentral [e-publikation].
Helsinki: Skogsforskningsinstitutet [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/puhmk/index_sv.html