Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2011

Hustyp, våningsantal Byggnader Bostäder Personer (s.k.bostadsbefolkning)
Totalt 1 459 705 2 835 639 5 282 429
      1 - 2 våningar 1 386 507 1 696 803 3 625 826
      3 - 9 våningar 53 035 1 115 583 1 623 717
      10 + våningar 286 13 630 18 583
      okänt våningsantal 19 877 9 623 14 303
Fristående småhus 1 111 378 1 146 905 2 690 082
Rad- och kedjehus 77 060 386 804 701 698
Flervåningsbostadshus 57 233 1 251 575 1 808 475
      1 - 2 våningar 17 011 142 683 200 793
      3 - 9 våningar 39 620 1 091 404 1 584 255
      10 + våningar 193 13 401 18 349
      okänt våningsantal 409 4 087 5 078
Övriga än bostadsbyggnader 214 034 50 355 82 174
      1 - 2 våningar 187 242 29 979 52 930
      4 - 9 våningar 9 158 17 383 24 204
      10 + våningar 93 229 234
      okänt våningsantal 17 541 2 764 4 806

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen 09 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2011, Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2011/rakke_2011_2012-05-25_tau_001_sv.html