Tabellbilaga 2. Byggnader efter användningssyfte åren 1980 - 2011

Användningssyfte 1980 1990 2000 2010 2011
BYGGNADER TOTALT 934 845 1 162 410 1 299 624 1 446 096 1 459 705
A. Bostadsbyggnader 842 662 1 012 163 1 120 714 1 234 602 1 245 671
Fristående småhus 775 678 914 928 1 002 747 1 101707 1 111 378
Rad- och kedjehus 22 613 52 522 66 281 76 241 77 060
Flervåningsbostadshus 44 371 44 713 51 686 56 654 57 233
C-N Övriga byggnader 92 183 150 247 178 910 211 494 214 034
C Butiksbyggnader 21 926 33 138 40 294 41 961 42 444
D Kontorsbyggnader 7 551 9 913 11 037 10 835 10 901
E Trafikbyggnader 10 640 36 784 45 225 54 716 55 402
F Vårdbyggnader 3 992 5 796 6 978 8 058 8 226
G Byggnader för samlingslokaler 6 659 10 231 12 943 13 509 13 641
H Undervisningsbyggnader 7 750 8 545 9 136 8 903 8 866
J lndustribyggnader 19 507 29 106 36 437 40 629 41 080
K Lagerbyggnader 8 730 5 446 6 423 27 170 27 738
L,N Övriga byggnader 5 428 6 948 10 437 5 713 5 736

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen 09 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2011, Tabellbilaga 2. Byggnader efter användningssyfte åren 1980 - 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2011/rakke_2011_2012-05-25_tau_002_sv.html