Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, september

Tabellbilaga 2. Beviljade bygglov månatligen, 1000 m3

  Alla byggnader Bostadsbyggnader Fritidsbostadshus Affärs- och kontors- byggnader Offentliga servicebyggnader Industri- och lagerbyggnader Lantbruksbyggnader
2010   41 208 13 956 1 303 7 096 3 124 8 217 4 354
2011   43 801 14 167 1 136 7 189 2 750 11 164 4 173
2012*   37 913 12 678 968 6 415 3 328 7 953 3 529
I 1 773 674 40 308 115 271 251
II 2 344 815 60 308 286 469 250
III 3 337 1 161 86 592 172 731 359
IV 3 590 1 408 106 409 357 692 332
V 4 274 1 510 124 488 395 948 379
VI 6 477 1 792 122 1 667 673 1 401 315
VII 2 240 746 78 544 71 368 203
VIII 2 878 1 166 79 279 206 562 260
IX 2 827 993 76 325 155 768 282
X 3 665 1 096 88 746 393 768 321
XI 2 625 890 65 474 148 544 319
XII 1 884 427 44 275 357 432 258
2013* I 1 618 480 27 347 42 418 209

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2013, Tabellbilaga 2. Beviljade bygglov månatligen, 1000 m3 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/01/ras_2013_01_2013-03-22_tau_002_sv.html