Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, september

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-10/2013* 1-10/2012 1-10/2013* 1-10/2012 1-10/2013* 1-10/2012
Hela landet 30 736 33 765 22 570 28 292 3 591 4 105
Fasta Finland 30 673 33 634 22 484 28 221 3 579 4 066
Nyland 8 019 8 425 7 933 9 420 269 304
Huvudstadsregion 5 457 5 719 5 731 6 772 16 14
Egentliga Finland 2 192 2 876 1 257 1 946 372 391
Satakunta 945 1 768 497 702 116 128
Egentliga Tavastland 633 696 391 498 95 107
Birkaland 2 945 2 927 2 246 3 008 271 312
Päijänne-Tavastland 856 1 134 853 1 027 156 141
Kymmenedalen 1 204 909 235 462 118 126
Södra Karelen 1 020 882 305 401 131 203
Södra Savolax 1 023 813 415 535 340 422
Norra Savolax 1 457 1 608 938 1 327 222 200
Norra Karelen 1 097 976 1 080 950 148 172
Mellersta Finland 1 335 1 698 1 171 1 470 252 297
Södra Österbotten 1 659 1 711 850 1 291 84 125
Österbotten 2 354 1 605 646 1 159 199 223
Mellersta Österbotten 447 575 309 265 42 42
Norra Österbotten 2 299 3 309 2 407 2 762 308 308
Kajanaland 287 416 187 154 148 160
Lappland 900 1 304 764 844 308 405
Åland 63 131 86 71 12 39

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. oktober 2013, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/10/ras_2013_10_2013-12-20_tau_004_sv.html