Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, september

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-11/2013* 1-11/2012 1-11/2013* 1-11/2012 1-11/2013* 1-11/2012
Hela landet 34 006 36 433 24 478 30 647 3 894 4 400
Fasta Finland 33 938 36 298 24 388 30 572 3 882 4 356
Nyland 9 304 9 135 8 885 10 341 297 329
Huvudstadsregion 6 493 6 182 6 556 7 505 18 15
Egentliga Finland 2 472 3 153 1 348 2 387 395 412
Satakunta 1 047 1 912 579 746 123 138
Egentliga Tavastland 896 754 557 514 123 114
Birkaland 3 078 3 097 2 410 3 298 301 339
Päijänne-Tavastland 894 1 246 865 1 181 165 157
Kymmenedalen 1 218 976 222 485 127 139
Södra Karelen 1 065 932 314 421 153 211
Södra Savolax 1 095 867 429 550 375 475
Norra Savolax 1 644 1 809 1 039 1 346 228 215
Norra Karelen 1 157 1 106 1 114 1 001 159 187
Mellersta Finland 1 444 1 773 1 242 1 587 277 311
Södra Österbotten 1 810 1 837 891 1 333 91 135
Österbotten 2 544 1 690 693 1 186 210 234
Mellersta Österbotten 488 687 309 275 44 45
Norra Österbotten 2 509 3 508 2 510 2 886 325 328
Kajanaland 298 445 187 168 152 166
Lappland 973 1 370 794 867 337 421
Åland 67 135 90 75 12 44

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2013, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/11/ras_2013_11_2014-01-24_tau_004_sv.html